Tel: M.Stanček 0902 896882
R.Stančeková 0904 594544
zahradne@centrum.sk
Podklady k fakturáciiVažení dodávatelia a odberatelia tu nájdete informácie o nás potrebné k fakturácii.

Záhradné centrum
Naša predajňa

Adresa sídlo:
Renáta Stančeková
záhradné centrum
956 12  Preseľany 266

IČO: 40797376
IčDPH: SK1070653617 (plátca od 1.3.09)
Účet: SK11 0200 0000 0029 7071 5153 (VÚB Sk)

Registrácia živnosť:
OÚ-ŽO Topoľčany, reg.č. 406-10460

Registrácia SHR:
OÚ-Preseľany

Prevádzkáreň:
956 12  Preseľany 566

Telefón:
0904/594 544 - Renáta Stančeková
0902/896 882 - Miroslav Stanček

E-mail:
zahradne@centrum.sk

zahradne@centrum.sk