Technológia pestovania ríbezlí a egrešov v kocke    /drobné ovocieStanovište/lokalita/spon
Požiadavky drobného ovocia
Klimatické faktory - požiadavky na teploty °C a zrážky v mm.
Nadmorská výška    p
Nadmorská výška    p
Ríbezla červená a biela
Ríbezla čierna
do 200-600 m n/m
do 350-400 m n/m
Teplota °C Ríbezla červ.a biela
Teplota °C Ríbezla čierna
v rozpätí 6,5-8 °C
v rozpätí 7,5-9 °C
Nadmorská výška    p
Egreš
do 350-450 m n/m
Teplota °C Egreš
v rozpätí 7-9 °C
Poloha
 
Mierny svah s južnou, (JV až JZ)
juhovýchodnou až juhozápadnou expozíciou
Zrážky: ríbezle - egreše
 
500-850 mm
 
Pôda /
černozem,
hnedozem
Stredne ťažké, hlinité, piesočnato hlinité
až hlinito-piesočnaté, vzdušné, nie trvalo
zamokrené pôdy. Nevhodné sú plytké a
kamenisté pôdy.
Technológia
pestovania:

pásová výsadba u kríkovej formy
pestovania ríbezlí a egrešov
Optimálny spon
pre ríbezle a egreše
 
Pôdna reakcia pH
Pre ríbezle 5,5-7,0/pre egreše 5,6-6,5
Spon: RIB /EGR/ pásová výsadba
Veľkovýroba /3,0-3,5/x/0,7-1,2/ m
Smer radov
Sever - juh resp.severovýchod-juhozápad
Spon: RIB-EGR /strom - KT
Záhradky /1,6-2,0/x/0,5-0,8/ m
Príprava pôdy
Orbou do hĺbky 0,3-0,4 m Ú veľké celky
Veľk.jamy: (šírka1)x(šír2)x(hĺbka)
(0,4-0,6)x(0,4-0,6)x(0,4-0,5) m

Výživa ríbezlí a egrešov
• Hnojenie
pred výsadbou
Ú Maštaľný hnoj - zapravíme v mesiaci XI. /aspoň 1 rok pred výsadbou v dávke 400-800 kg MH / 100m2
Ú Pred založením plantáže minim. 2 roky príprava pôdy, optimalizovať pH, zvýšiť obsah organických látok a dosýtiť P, K, Mg
ASP _ _ _ agrochemické spracovanie pôdy / stručný výťah
• Hnojenie po výsadbe
Obsah živín
podľa rozborov stredne
ťažkej pôdy / ASP
Kritéria hodnotenia výsledkov pôdy
podľa Melicha II. v mg . kg-1
 
Ročné dávky draslíka (K) a horčíka (Mg) u drobného
ovocia po výsadbe a v dobe rodivosti v kg. ha-1
mg / miligramy
č.ž/čisté živiny
Obsah č.ž.
nízky
Obsah č.ž.
stredný
Obsah č.ž.
dobrý
Druh pôdy
Zásoba živín
Potreba
K
Potreba
Mg
Obsah fosforu pri pH 5,6-6,5
P v mg .kg-1
41 - 80
81 -120
121-160
Stredná
pôda
veľmi malá
120
60
Obsah fosforu pri pH 6,6-7,2
P v mg .kg-1
51 - 80
81 -120
121-170
malá
90
45
Obsah draslíka / K
K v mg .kg-1
61 -120
121-180
181-240
stredná
60
35
Obsah horčíka / Mg
Mg v mg .kg-1
51 - 90
91 -130
131-180
dobrá
30
15
Vysvetlivky obsah č.ž. = obsah čistých živín v mg. vo vzorke 1 kg pôdy
vysoká
0
0

Agrotechnické termíny
Symbol
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Termín výsadby ríbezlí a egrešov
-
-
-
-
-
Závlaha po výsadbe 4-8 l vody/1krík/KT
-
-
-
-
-
Výživa stromkov-anorganický dusík
(N) v kg/100 m2-(delená dáv.2x)
-
2/3
-
1/3
-
-
-
-
-
-
** Ak bude príprava pôdy vrátane hnojenia správne vykonaná, drobné ovocie nemusíme hnojiť do začiatku rodivosti. Po nástupe do plnej rodivosti ríbezlí aj egrešov zapravujeme v 3-4 ročných cykloch do pôdy organické hnojivá vo forme vo forme maštaľného hnoja /MH/ v dávke 300-400 kg/100 m2. Tieto hnojivá zapravíme do pôdy na jeseň /orbou, rýľom/. V prípade poklesu pôdnej reakcie, vápnime pozemok každé 4 roky vápennatými hnojivami. Dávka dusíka /N/ sa aplikuje každý rok. V klimaticky teplom a mierne vlhkom regióne sa aplikuje ročne 5 kg N/100 m2. Ročná dávka dusíka sa v každom uvedenom regióne rozdeľuje na dvakrát. Prvá dávka 2/3 pri pučaní a druhá dávka v objeme 1/3 po odkvitnutí.
!!! Pozor na preschnutie koreňovej sústavy pri prevoze stromkov zo škôlky !!!

Technika výsadby stromčekov, rez ríbezlí a egrešov v kríkovej i stromkovej forme, typy drôteniek
A)
Veľkosť jamy-umiestnenie koreňovej sústavy / 1-správne vysadený strom, 2 plytko vysadený, 3 hlboko vysadený
B)
Rez kríkov a egrešov na jar po jesennej, prípadne jarnej výsadbe
C)
C1 - výchovný rez stromčekových ríbezlí a egrešov v 1-2 roku po výsadbe, C2 - udržovací rez ríbezlí a egrešov
v stromkovom tvare, C3-pohľad na ríbez.v kmennom tvare, C4/C5-systémy pestovania ríbezlí a egrešov na drôtenke
egrese rez
Ošetrenie ríbezlí a egrešov proti škodlivým činiteľom
Ošetrenie proti:
Ovocný druh
Počet x
Použitý prípravok
Mesiac
predjarný postrek
ríbezle / egreše
1
Oleoekalux, Torant
na jar
roztoč ríbezľový
čierne ríbezle
1
Omite 30 W, Thiodan 35 EC
Apríl - Júl
anraknóza
ríbezle
2 - 3
Dithiane M45, Novozír MN80 / V - VI
Máj - Jún
americká múčnatka
ríbezle / egreše
2 - 3
Discus, Bayleton 25WP, Karathane LC, Rubigan 12EC
Aplikuje sa pred kvitnutím a po zbere
vošky
ríbezle
2 - 3
Pirimor 25 WG, Decis 2,5 EC
Pri výskyte
hrdza ríbezľová
čierne ríbezle
1 - 2
Baycor 25 VG, Bayleton 25 WP, Fundazol 50 WP
Pred kvitnutím, alebo po zbere
burinám
ríbezle / egreše
1
Casoron G
Na jar
Zdroj: Ing. Samuel Michálek

zahradne@centrum.sk