ZÁKLADY K SKLENÍKOM HUK


Ukážka skleníka


Najvýhodnejší typ základu skleníka je železobetónová konštrukcia siahajúca do hĺbky min. 0,5m pod úroveň terénu za účelom odizolovania zamŕzajúcej vrstvy zeminy, čo prispieva jednak k rovinnej stabilite základu a jednak chráni spodné krajné vrstvy zeminy pod skleníkom proti premrznutiu a proti prenikaniu hlodavcov dovnútra. Vonkajší rozmer základu musí byt zhodný s rozmermi skleníka. Musia byť dodržané správne uhly - uhlopriečky musia byť rovnaké. Povrch základu musí byť rovný - nie hrboľatý.

Kliknite na hľadané rozmery
Plány základov...

zahradne@centrum.sk