LogoZC
Tel: M.Stanček 0902 896882
R.Stančeková 0904 594544
zahradne@centrum.sk

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Informácie o zásiel.predajiVyplňte a zašlite tento formulár v prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy. Tento formulár môžete použiť aj na položenie otázok ohľadne odstúpenia od zmluvy. Čítajte a vypĺňajte formulár postupne riadok za riadkom. Nehodiace zmažte a chýbajúce údaje doplňte. Nezabudnite hlavne na Telefónne číslo. Odoslaním formulára nám dávate aj súhlas na spracovanie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu.


Komu: Renáta Stančeková
záhradné centrum
956 12 Preseľany
Môj e-mail:


zahradne@centrum.sk