LogoZC

Kríženec - Tayberry
Predaj ovocných stromov a kríkov - sa koná v dvoch sezónach. Jarná začína od marca a končí v máji. Jesenná začína od 15. októbra a končí v novembri až decembri. Začiatok a koniec každej sezóny je závislý najmä od počasia. V lete predávame len niektoré ovocné druhy zakorenené v kontajneroch.


Malinočernica - Tayberry

Malinočernica - Tayberry


Vznikla krížením maliny a ostružiny. Jej prednosťou sú krásne a atraktívne veľké plody, ktoré majú univerzálne využitie.
Ker: vytvára výhonky, ktoré dorastajú do dĺžky dva a pol až štyri metre. Pestuje sa na opornej konštrukcii (ako černica). Skracovaním výhonkov počas vegetácie sa podporí tvorba bočného obrastu. V priebehu vegetácie sa ponecháva päť až šesť výhonkov, ktoré sa vyväzujú ku konštrukcii. Má podobné nároky na klimatické podmienky ako maliny.
Plody: sú veľmi veľké, podlhovasto vajcovité, dĺžka až štyri centimetre. Sú súdržné, majú pevnú konzistenciu i dužinu a veľmi ľahko sú v zrelosti oddeliteľné od lôžka. Rastliny prinášajú úrodu v druhom roku po výsadbe. Prvý zber sa začína koncom júna a posledný v druhej dekáde júla.


zahradne@centrum.sk